Отзив Микроикономика

КОРПОРАТИВНИЯТ СОЦИАЛЕН КАПИТАЛ КАТО УПРАВЛЕНСКО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО. СОЦИОАНТРОПОЛОГИЧНА И ПОВЕДЕНЧЕСКА ДЕТЕРМИНИРАНОСТ

Радостина Бакърджиева - no data
Получена: 13 мар 2024
Ревизирана:
Публикувана:
Сваляния: 0
Търси по JEL таг 0
Книжка 6/2023
JEL A1
DOI https://doi.org/10.56497/etj2368605

Резюме

Колективната монография на доц. д-р Аделина Миланова и доц. д-р Павлинка Найденова „Корпоративният социален капитал като управленско предизвикателство. Социоантропологична и поведенческа детерминираност” е посветена на изключително актуална икономическа проблематика, все още недостатъчно осветлена в икономическата литература. Това придава на книгата новаторски облик и допринася за уникалността ѝ спрямо други подобни разработки и изследвания.

Как да се цитира тази статия

Bakardjieva, R. (2023). Korporativniyat sotsialen kapital kato upravlensko predizvikatelstvo. Sotsioantropologichna i povedencheska determiniranost. (Corporate Social Capital as a Management Challenge. Socioanthropological and Behavioral Determinism). Economic Thought Journal, 68(6), 687-690 (in Bulgarian). https://doi.org/10.56497/etj2368605

Изисквания за публикуване

Моля, запознайте се с изискванията, преди да продължите

Виж