Защо да публикувам в ИМ?

Пет причини да публикувате в списанието:

  • Реномирани рецензенти и издателска колегия осигуряват безпристрастни анонимни рецензии и качествена редакция.
  • Всички статии получават DOI номер и се публикуват безплатно онлайн и на хартиен носител.
  • Всички статии в списанието се индексират в престижни бази данни.
  • Списанието се разпространява по линия на академичния обмен на БАН във водещи икономически университети и факултети в над 30 държави по света.|_
  • Професионална езикова редакция на авторските ръкописи на английски, френски и български език.

Абонирай се за нашия бюлетин

Получавайте първи информация за нови броеве и статии, публикувани на страницата.