Call for papers

Ако искате да предложите тема за специален брой на списанието моля направете предложение до редакцията тук. Моля представете темата и защо смятате, че ще представлява интерес за научната общност. Също така ще бъде полезно да посочите примерни подтеми и потенциални гост редактори на специалния брой. След обсъждане в редакционната колегия и международния издателски съвет, ще Ви уведомим за нашето решение.