Цели и обхват

Списание “Икономическа мисъл“ е водещо академично издание , което се издава от Института за икономически изследвания при Българската академия на науките. Списанието се публикува без прекъсване от 1956 г. То наследява и развива традициите на сп. “Стопанска мисъл”, основано през 1929 г. от Дружеството на икономистите-академици в България.

Списание „Икономическа мисъл” е хибридно издание, което публикува 4 броя годишно в електронна версия и на хартиен носител. Електронната версия на списанието е с отворен достъп в уеб на адрес https://etj.iki.bas.bg, като съдържанието се разпространява по общите условия на лиценза CC BY-NC 4.0. Хартиената версия се разпространява чрез абонамент и в книжарниците на Българската академия на науките, както и чрез книгообмен с библиотеки на водещи икономически университети в над 30 държави чрез Централната библиотека на Българската академия на науките.

Публикуват се статии на български, английски и френски език. Списанието използва процес на двойно-анонимно рецензиране от реномирани български и чуждестранни рецензенти и софтуер за проверка за плагиатство и използване на изкуствен интелект при подготовка на ръкописи.

ISSN 0013-2993 (за печатното издание), ISSN 2815-3189 (за онлайн изданието)

Цели и обхват

Списание “Икономическа мисъл“ публикува оригинални авторски ръкописи, които са посветени на развитието на икономическата теория и нейното приложение в стопанската практика. Списанието приема изследвания, проведени от позициите на ортодоксалната и хетеродоксалната икономически школи. Стремежът на списанието е да дава път на новаторски идеи и концепции, да подбужда дискусии и да отразява богатството на икономическото наследство, пречупено през призмата на съвременното стопанско развитие.

Акцентите в публикационната политика на списанието засягат проблеми на:

 • Икономическия растеж и устойчивото икономическо развитие
 • Социално-икономическите реформи в развити и развиващи се икономики
 • Икономическата политика и ролята на държавата
 • Парична и фискалната политика
 • Банковите и небанковите финансови институции
 • Световната икономика
 • Секторните и регионалните изследвания
 • Финансовите, трудовите и стоковите пазари
 • Предприемачеството и иновациите
 • Модерните методи за управление на предприятията
 • Глобалните вериги на стойността
 • Дигиталната икономика
 • Развитието на човешкия и социалния капитал
 • Поведенческата икономика
 • Управлението на кризи
 • Уроците от икономическото наследство.


Тази интернет страница е създадена с финансовата помощ на Фонд "Научни изследвания" при МОН.

Абонирай се за нашия бюлетин

Получавайте първи информация за нови броеве и статии, публикувани на страницата.