За списанието

Списание “Икономическа мисъл“ е водещо академично издание, което се издава от Института за икономически изследвания към Българската академия на науките. Списанието се публикува без прекъсване от 1956 г. То наследява и развива традициите на сп. “Стопанска мисъл”, основано през 1929 г. от Дружеството на икономистите-академици в България.

Списание „Икономическа мисъл” се издава в 6 броя годишно на електронен и хартиен носител. Публикуват се ръкописи на български, английски и френски език.

ISSN 0013-2993 (за печатно издание), ISSN 2815-3189 (за онлайн издание)

Цели и обхват

Списание “Икономическа мисъл“ публикува оригинални авторски ръкописи, които са посветени на развитието на икономическата теория и нейното приложение в стопанската практика. Списанието приема изследвания, проведени от позициите на ортодоксалната и хетеродоксалната икономически школи. Стремежът на списанието е да дава път на новаторски идеи и концепции, да подбужда дискусии и да отразява богатството на икономическото наследство, пречупено през призмата на съвременното стопанско развитие.


Тази интернет страница е създадена с финансовата помощ на Фонд "Научни изследвания" при МОН.

Изисквания за публикуване
Специални акценти в издателската политика на списанието са:
 • Икономическият растеж и устойчивото икономическо развитие
 • Социално-икономическите реформи в развити и развиващи се икономики
 • Икономическата политика и ролята на държавата
 • Парична и фискалната политика
 • Банковите и небанковите финансови институции
 • Световната икономика
 • Секторните и регионалните изследвания
 • Финансовите, трудовите и стоковите пазари
 • Предприемачеството и иновациите
 • Модерните методи за управление на предприятията
 • Глобалните вериги на стойността
 • Дигиталната икономика
 • Развитието на човешкия и социалния капитал
 • Управлението на кризи
 • Уроците от икономическото наследство.

Редакционна колегия и Международен издателски съвет

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

проф. д-р Спартак КЕРЕМИДЧИЕВ
Главен редактор – Институт за икономически изследвания при Българска академия на науките
проф. д-р Димитър ДИМИТРОВ
Зам.-главен редактор – Университет за национално и световно стопанство
проф. д-р Алла КИРОВА
Институт за икономически изследвания при Българска академия на науките
проф. д-р Ганчо ГАНЧЕВ
Югозападен университет “Неофит Рилски”
проф. д-р Георги КАМБУРОВ
Университет на Торонто, Канада
проф. д-р Дарина РУСЧЕВА
Институт за икономически изследвания при Българска академия на науките
проф. д-р Йордан ХРИСТОСКОВ
Институт за икономически изследвания при Българска академия на науките
проф. д-р Йото ЙОТОВ
Университет Дрексел, САЩ & ifo институт, Германия
доц. д-р Кристиян ХАДЖИЕВ
Нов български университет
доц. д-р Павлинка ИЛЕВА-НАЙДЕНОВА
Институт за икономически изследвания при Българска академия на науките
проф. д-р Победа ЛУКАНОВА
Институт за икономически изследвания при Българска академия на науките
проф. д.ик.н. Росица РАНГЕЛОВА
Институт за икономически изследвания при Българска академия на науките
проф. д-р Румен БРУСАРСКИ
Университет за национално и световно стопанство
проф. д-р Цветана СТОЯНОВА
Университет за национално и световно стопанство

МЕЖДУНАРОДЕН ИЗДАТЕЛСКИ СЪВЕТ

проф. д-р Асен СЛИМ
Национален институт за източни езици и цивилизации, Франция
проф. д-р Димо ДИМОВ
Университет в Бат, Великобритания
доц. д-р Екатерина КИСИМОВА-СКАРБЕК
Ягелонски университет, Полша
проф. д-р Ираж ХАШИ
Стафордширски университет, Великобритания
проф. д-р Лучиан-ЛИВИУ АЛБУ
Институт за икономическо прогнозиране, Румъния
проф. д-р Миряна РАДОВИЧ-МАРКОВИЧ
Институт за икономически науки, Сърбия
проф. д-р Мустафа ЙОЗЕР
Анадолски университет, Турция
проф. д-р Раул ДЕ АРИБА
Университет на Валенсия, Испания
проф. д-р Филип КАДЕН
Парижки университет, Франция

Редакторски екип

Христо АНГЕЛОВ
Отговорен редактор
Ноемзар Маринова
Редактор
Илко ВЪЛКОВ
Редактор на английски език
Диан КАРАГЕОРГИЕВ
Редактор на френски език

Абонирайте се за нашия бюлетин

Получавайте първи информация за нови броеве и статии, публикувани на страницата.