Рецензенти

Списък на рецензентите за 2022 година:

 • проф. д.ик.н. Амед Силем, Университет Жан Мулен Лион 3
 • проф. д.ик.н. Антоанета Кирова, Колеж по МТМ
 • проф. д.ик.н. Виржиния Желязкова, ВУЗФ
 • проф. д.ик.н. Пано Лулански, УНСС
 • проф. д.ик.н. Пенчо Пенчев, УНСС
 • проф. д.ик.н. Росица Чобанова, ИИИ при БАН
 • проф. д.ик.н. Симеон Желев, УНСС
 • проф. д.с.н. Цветан Първанов Давидков, СУ „Св. Климент Охридски”
 • проф. д.ик.н. Юлия Маркова Дойчинова, УНСС
 • проф. д-р Веселин Минчев, МВБУ
 • проф. д-р Георги Шопов, ПУ „Паисий Хилендарски“
 • проф. д-р Даниела Бобева, ИИИ при БАН
 • проф. д-р Димитър Ненков, УНСС
 • проф. д-р Емил Панушев, ВСУ "Черноризец Храбър"
 • проф. д-р Искра Белева, ИИИ при БАН
 • проф. д-р Йорданка Йовкова, УНСС
 • проф. д-р Мирослава Пейчева, УНСС
 • проф. д-р Пламен Чипев, ПУ „Паисий Хилендарски“
 • проф. д-р Радостина Бакърджиева, ИИИ при БАН
 • проф. д-р Светлана Александрова-Златанска, УНСС
 • проф. д-р Сиаг Ахмед Рамзи, Университет Уаргла
 • проф. д-р Теодор Седларски, СУ „Св. Климент Охридски”
 • доц. д-р Аделина Миланова, ИИИ при БАН
 • доц. д-р Борислав Арнаудов, УНСС
 • доц. д-р Венелин Бошнаков, УНСС
 • доц. д-р Виктор Йоцов, УНСС
 • доц. д-р Димитър Панайотов, НБУ
 • доц. д-р Едуард Маринов, НБУ
 • доц. д-р Елена Александрова-Дафинска, НБУ
 • доц. д-р Елмира Банчева, НБУ
 • доц. д-р Красимир Маринов Иванов, Технически университет, Габрово
 • доц. д-р Марина Стефанова, СУ „Св. Климент Охридски”
 • доц. д-р Огнян Боюклиев, ИИИ при БАН
 • доц. д-р Петя Брънзова, ИИИ при БАН
 • доц. д-р Петя Брънзова, ИИИ при БАН
 • доц. д-р Ралица Пандурска, УНСС
 • доц. д-р Саша Грозданова, ИИИ при БАН
 • гл. ас. д-р Галя Тасева, УНСС
 • гл. ас. д-р Емил Калчев, НБУ
 • гл. ас. д-р Илдико Отова, НБУ
 • гл. ас. д-р Красимир Костенаров, НБУ
 • гл. ас. д-р Соня Георгиева, ИИИ при БАН
 • гл. ас. д-р Мирослав Неделчев, ИИИ при БАН
 • гл. ас. д-р Теодора Пенева, ИИИ при БАН
 • гл. ас. д-р Христо Проданов, УНСС
 • гл. ас. д-р Юлиана Хаджичонева, НБУ
 • д-р инж. Стефан Сулаков, ЕСО ЕАД

Абонирай се за нашия бюлетин

Получавайте първи информация за нови броеве и статии, публикувани на страницата.