Резултати от търсене

ИНФЛАЦИОННИЯТ НАТИСК ДНЕС – ПРОЯВИ И ВЛИЯНИЕ
ИНФЛАЦИОННИЯТ НАТИСК ДНЕС – ПРОЯВИ И ВЛИЯНИЕ
Иван Стойков
Икономическо развитие, технологична промяна и растеж
Книжка 6/2007 JEL: 011 , 04 DOI: https://doi.org/10.56497/etj0752601
16/06/2022
143
0
ФАКТИЧЕСКИ И ФУНДАМЕНТАЛНИ КОЕФИЦИЕНТИ “ЦЕНА- ДОХОД” НА БЪЛГАРСКИЯ КАПИТАЛОВ ПАЗАР
ФАКТИЧЕСКИ И ФУНДАМЕНТАЛНИ КОЕФИЦИЕНТИ “ЦЕНА- ДОХОД” НА БЪЛГАРСКИЯ КАПИТАЛОВ ПАЗАР
Димитър Ненков
Макроикономика и монетарна икономика
Книжка 6/2007 JEL: G14 , E64 DOI: https://doi.org/10.56497/etj0752602
16/06/2022
135
0
ЗАВИСИМОСТТА МЕЖДУ БЕЗРАБОТИЦА И БВП В БЪЛГАРИЯ: ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРЯКА И ОБРАТНА РЕГРЕСИЯ
ЗАВИСИМОСТТА МЕЖДУ БЕЗРАБОТИЦА И БВП В БЪЛГАРИЯ: ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРЯКА И ОБРАТНА РЕГРЕСИЯ
Христо Мавров
Макроикономика и монетарна икономика
Книжка 6/2007 JEL: E24 , E12 , E23 DOI: https://doi.org/10.56497/etj0752603
16/06/2022
122
0
АНАЛИЗ НА ТЪРГОВСКИТЕ ПОТОЦИ МЕЖДУ ЕС И МЕРКОСУР ПОСРЕДСТВОМ МОДЕЛА НА ГРАВИТАЦИЯТА
АНАЛИЗ НА ТЪРГОВСКИТЕ ПОТОЦИ МЕЖДУ ЕС И МЕРКОСУР ПОСРЕДСТВОМ МОДЕЛА НА ГРАВИТАЦИЯТА
Невена Станчева
Математически и количествени методи
Книжка 6/2007 JEL: F10; , C5 DOI: https://doi.org/10.56497/etj0752604
16/06/2022
129
0
ПОДХОД ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА АГРОЕКОУПРАВЛЕНИЕ
ПОДХОД ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА АГРОЕКОУПРАВЛЕНИЕ
Храбрин Башев
Храбрин Башев
Макроикономика и монетарна икономика
Книжка 6/2015 JEL: E6 , Q50 , Q54 DOI: https://doi.org/10.56497/etj1560601
10/06/2022
181
0
ПРОБЛЕМИ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИНЕРГЕТИКА
ПРОБЛЕМИ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИНЕРГЕТИКА
Камен Миркович
Обща икономика и преподаване
Книжка 1/2006 JEL: B41 , A12 DOI: https://doi.org/10.56497/etj0651101
16/06/2022
166
0
НАУЧНА И ИНОВАЦИОННА ПОЛИТИКА: КЪМ ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
НАУЧНА И ИНОВАЦИОННА ПОЛИТИКА: КЪМ ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
Росица Чобанова
Икономическо развитие, технологична промяна и растеж
Книжка 5/2015 JEL: O15 , O52 , O38 DOI: https://doi.org/10.56497/etj1560501
10/06/2022
130
0
ЛИБЕРАЛНИЯТ СВЯТ НА ЕДИН КЛАСИК И СОЦИАЛНОТО БЛАГОДЕНСТВИЕ
ЛИБЕРАЛНИЯТ СВЯТ НА ЕДИН КЛАСИК И СОЦИАЛНОТО БЛАГОДЕНСТВИЕ
Л. Кирев
Школи на икономическата мисъл и методология
Книжка 1/2006 JEL: В31 , В12 DOI: https://doi.org/10.56497/etj0651102
16/06/2022
151
0
МОДЕЛИРАНЕ НА ТЪРСЕНЕТО И ПРЕДЛАГАНЕТО НА КРЕДИТИ В БЪЛГАРИЯ
МОДЕЛИРАНЕ НА ТЪРСЕНЕТО И ПРЕДЛАГАНЕТО НА КРЕДИТИ В БЪЛГАРИЯ
Петър Пешев
Петър Пешев
Макроикономика и монетарна икономика
Книжка 5/2015 JEL: E44 , E32 , G01 , C32 , E47 , E51 DOI: https://doi.org/10.56497/etj1560502
10/06/2022
116
0
ИЗМАМИ С ДДС: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД БЪЛГАРСКАТА ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ В ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА
ИЗМАМИ С ДДС: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД БЪЛГАРСКАТА ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ В ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА
Константин Пашев
Макроикономика и монетарна икономика
Книжка 1/2006 JEL: E26 , H26 , K34 , K42 DOI: https://doi.org/10.56497/etj0651103
16/06/2022
100
0
НА КАКВО РЕАГИРАТ ЛИХВЕНИТЕ ПРОЦЕНТИ ПО КРЕДИТИТЕ В БЪЛГАРИЯ? РЕЗУЛТАТИ ОТ ВЕКТОРЕН АВТОРЕГРЕСИОНЕН МОДЕЛ
НА КАКВО РЕАГИРАТ ЛИХВЕНИТЕ ПРОЦЕНТИ ПО КРЕДИТИТЕ В БЪЛГАРИЯ? РЕЗУЛТАТИ ОТ ВЕКТОРЕН АВТОРЕГРЕСИОНЕН МОДЕЛ
Михаил Михайлов
Макроикономика и монетарна икономика
Книжка 5/2015 JEL: G21 , E43 DOI: https://doi.org/10.56497/etj1560503
10/06/2022
101
0
ИНТЕЛЕКТУАЛНИЯТ КАПИТАЛ И ПРОБЛЕМИ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО МУ В БЪЛГАРИЯ
ИНТЕЛЕКТУАЛНИЯТ КАПИТАЛ И ПРОБЛЕМИ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО МУ В БЪЛГАРИЯ
Николай Игов
Николай Димитров
Николай Игов
Обща икономика и преподаване
Книжка 1/2006 JEL: J24 , A10 DOI: https://doi.org/10.56497/etj0651104
16/06/2022
128
0