Оригинална статия Микроикономика

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ

Надежда Иванова - Институт за икономически изследвания при БАН
Получена: 17 окт 2023
Ревизирана:
Публикувана:
Сваляния: 0
Търси по JEL таг 0
Книжка 4/2023
JEL O10 Q01 F63 O20
DOI https://doi.org/10.56497/etj2368403

Резюме

През 2015 г. България изрази подкрепата си за приемане на Програмата за устойчиво развитие до 2030 г. С приближаването на срока за нейното изпълнение, имайки предвид най-високия порядък на целта за постигане на устойчивото развитие, все по-актуален става въпросът какво е настоящето равнище на устойчиво развитие на страната ни в абсолютно и относително измерение – спрямо останалите държави – членки на ЕС, какви са тенденциите и перспективите за изпълнение на Целите за устойчивото развитие до 2030 г. Отговор на този въпрос дава настоящото изследване, в което са представени най-често ползваните комплексни показатели за определяне на равнището на устойчиво развитие, както и мястото, стойността и изменението по показателите за равнище на устойчиво развитие на България съгласно възприетите в ООН седемнадесет Глобални цели. Сред основните резултати на изследването се откроява, че и за трите обобщаващи показателя за устойчиво развитие – Индекса на човешко развитие, Индекса на обществен прогрес и Индекса на устойчиво развитие, както и що се касае до състоянието и изменението за България по отношение реализацията на отделните Цели за устойчиво развитие (по три различни методологии, в рамките на три различни доклада) България е далеч от средното европейско равнище и на последно място от държавите-членки на ЕС. Страната ни е още далеч от изпълнение на Глобалните цели, посоката на изменение за повечето цели е позитивна, макар и с недостатъчно добър темп за достигането им през 2030 година.

Как да се цитира тази статия

Ivanova, N. (2023). Ustoychivo razvitie na Balgariya. (Sustainable development of Bulgaria). Economic Thought Journal, 68 (4), 408-430 (in Bulgarian). https://doi.org/10.56497/etj2368403

Изисквания за публикуване

Моля, запознайте се с изискванията, преди да продължите

Виж