Оригинална статия Макроикономика и монетарна икономика

ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ВОЙНАТА В УКРАЙНА ВЪРХУ АГРАРНАТА ИКОНОМИКА НА ЕС, В ЧАСТНОСТ ВЪРХУ СЕКТОР „ЗАХАР“

Ивайло Мочуков - докторант във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
Получена: 05 апр 2023
Ревизирана:
Публикувана:
Сваляния: 0
Търси по JEL таг 0
Книжка 1/2023
JEL F13 F13 L16 F51
DOI https://doi.org/10.56497/etj2368104

Резюме

Анализирано е отражението на войната в Украйна върху селското стопанство и последствията от нея върху храните от първа необходимост. Проучени са нивата на цените и търговията на основните селскостопански продукти преди и след военните действия. Изследвано е тяхното влияние върху европейския селскостопански сектор и мултиплициращия се ефект върху независимия сектор „Захар“. За целта е използван исторически и сравнителен анализ на производството, потреблението и търговията с основни храни. Изведени са три основни причини за сътресенията в сектора вследствие на войната: намалено производство, увеличено потребление и ограничен внос. На базата на резултатите от изследването е предложено решение за преодоляване на очертаните проблеми в сектор „Захар“ в Европейския съюз – да бъде въведена преференциална квота за внос на сурова тръстикова захар, предназначена за рафиниране, в изпитващите дефицит на собствена суровина за преработка на захар членки на ЕС, вкл. и България, както и в държави извън Съюза.

Как да се цитира тази статия

Mochukov, I. (2023). Vazdeystvieto na voynata v Ukrayna varhu agrarnata ikonomika na ES, v chastnot varhu sektor „Zahar“ (The impact of the war in Ukraine on the EU agrarian economy, particularly in the Sugar sector). Economic Thought Journal, 68(1), 73-88 (in Bulgarian). https://doi.org/10.56497/etj2368104

Изисквания за публикуване

Моля, запознайте се с изискванията, преди да продължите

Виж