Икономическо наследство Школи на икономическата мисъл и методология

ЗА ПРОФ. ТРИФОН ТРИФОНОВ – ЗА ПРИМЕРА НА ЧОВЕКА И ДЕЛОТО НА УЧЕНИЯ

Михаил Мусов - Университет за национално и световно стопанство (УНСС) - София
Получена: 13 май 2024
Ревизирана:
Публикувана:
Сваляния: 0
Търси по JEL таг 0
Книжка 1/2024
JEL M41 M40
DOI https://doi.org/10.56497/etj2469106

Резюме

Статията има за цел да засвидетелства признание и уважение към един от водещите ни изследователи в областта на счетоводството, творили през последните 50 години – края на XX и началото на XXI век. Акцент е поставен върху основни научни приноси на проф. Трифонов. Изтъкнати са неговите творчески усилия – за синтез на теории; за преодоляване на едностранчивото разглеждане на въпросите; за непрекъснато търсене на нови методологични и философски основи на счетоводството; за бягство от баналните интерпретации; за непрестанни опити за издигане на счетоводството на по-високо теоретично равнище. Подчертан е и човешкият му „пример за научно достойнство“ (по думите на проф. д.ик.н. Михаил Динев).

Как да се цитира тази статия

Musov, М. (2024). Za prof. Trifon Trifonov – za primera na choveka i deloto na ucheniya (Prof. Trifon Trifonov – Role Model and Outstanding Researcher). Economic Thought Journal, 69(1), 102-115, (in Bulgarian). https://doi.org/10.56497/etj2469106

Изисквания за публикуване

Моля, запознайте се с изискванията, преди да продължите

Виж