Оригинална статия Икономическо развитие, технологична промяна и растеж

ЕФЕКТИ НА НИСКОТО КАЧЕСТВО НА ИНСТИТУЦИИТЕ ВЪРХУ ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ – ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИКОНОМИКИТЕ ОТ СУБСАХАРСКА АФРИКА И ЛАТИНСКА АМЕРИКА ПРЕДИ СВЕТОВНАТА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА

Санжив К. Соби - Университет Мавриций, Департамент по икономика и статистика, Редут, Мавриций,
Получена: 08 юни 2022
Ревизирана:
Публикувана:
Сваляния: 0
Търси по JEL таг 0
Книжка 1/2017
JEL 011 043 047 054 055
DOI https://doi.org/10.56497/etj1762104

Резюме

Повечето съвременни емпирични изследвания не коментират въпроса доколко ниското качество на институциите пречи на икономическия растеж в развиващите се държави, както и кои конкретни форми на институционални грешки са по-вредни в това отношение. Тук е направен опит да се запълни тази празнота, като са разгледани широк нов набор от данни относно качеството на институциите, обхващащ 42 държави – 30 от Субсахарска Африка и 12 от Латинска Америка. Използвани са 6 индикатора за качество на институциите от Kaufmann et al. (2005, 2007) в няколко уравнения за ендогенен растеж преди световната икономическа криза. След провеждането на серия от тестове се достига до извода, че освен подобряване на институционния капитал развиващите се държави задължително трябва да предприемат генерални реформи на публичния сектор, за да насърчат икономическия растеж. Основното заключение е, че един по-жизнен публичен сектор, освободен от корупция, който осъществява пазарноориентирани политики и осигурява по-ефективната доставка на публични услуги, би могъл реално да стимулира икономическия растеж в тези държави.

Изисквания за публикуване

Моля, запознайте се с изискванията, преди да продължите

Виж