Оригинална статия Микроикономика

КЪМ ПРЕОТКРИВАНЕ НА ЕНЕРГЕТИЧНАТА И ЕКОЛОГИЧНАТА ИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ НА СЛАВЧО ЗАГОРОВ (1898 – 1970)

Николай Неновски - професор в Университет „Жул Верн“, Амиен, Франция и професор в катедра „Финанси“ на УНСС
Нона Неновска - асоцииран изследовател в Университет „Пари Сите“, Франция
Ерик Манян - доцент в Университет „Пари Сите“, Франция
Получена: 05 апр 2023
Ревизирана:
Публикувана:
Сваляния: 0
Търси по JEL таг 0
Книжка 1/2023
JEL B31 Q43 N01 B30 Q5
DOI https://doi.org/10.56497/etj2368101

Резюме

Целта на изследването е да представи пионерните разработки в областта на екологичната и енергетичната икономика на българския икономист Славчо Загоров (1898 - 1970), появили се в началото на 50-те години на ХХ век, когато той е в емиграция. Загоров е познат на българския читател като икономист, стопански ръководител и политик в годините между двете световни войни. Малко известно е обаче, че той е един от първите (хронологично публикациите му са с около десетилетие преди тези на Николас Жеоржеску Рьоген), който представя концепцията за енергийния поток в икономиката и в човешкия метаболизъм, обяснен през призмата на термодинамиката. Критикувайки традиционния икономически подход към националния доход от гледна точка на „ценността“, Загоров разработва нов енергетичен подход за националния доход и производителността. Според него националният доход е „движение на енергия“, което той изчислява по отношение на първичните енергийни източници. Българският икономист прави редица емпирични изследвания върху енергетичните баланси на дунавските страни, в т.ч. и на България.

Как да се цитира тази статия

Nenovska, N., Nenovsky, N., Magnin, E. (2023). Kam preotkrivane na energetichnata i ekologichnata ikonomicheska teoriya na Slavcho Zagorov (1898 – 1970) (The energy and ecological economic theory of Slavcho Zagorov (1898 – 1970). Economic Thought Journal, 68(1), 7-38 (in Bulgarian). https://doi.org/10.56497/etj2368101

Изисквания за публикуване

Моля, запознайте се с изискванията, преди да продължите

Виж