Оригинална статия Право и икономика

ПАЗАРНИ АКЦЕНТИ НА РЕГУЛИРАНЕТО НА ИСПАНСКАТА КИНЕМАТОГРАФИЯ ДО 70-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ ВЕК

Десислава Томова - Университета за национално и световно стопанство – Институт по предприемачество
Получена: 10 юли 2023
Ревизирана:
Публикувана:
Сваляния: 0
Търси по JEL таг 0
Книжка 3/2023
JEL O17 K0
DOI https://doi.org/10.56497/etj2368304

Резюме

Представеният преглед съдържа строго юридически аспект, но също и икономически анализ на публичните политики в испанското кинопроизводство. Често анализът на административното право се ограничава до обсъждане на инструментите, без да се обърне достатъчно внимание на оценката им и на резултатите, които са постигнати с тяхна помощ във връзка с крайните цели за насърчаване на индустрията и на националната култура. Предвид това в изследването е акцентирано върху рефлексиите на интересите на режима върху кинематографичния сектор на Испания, които се отнасят до контрола най-вече върху морала на създаваната продукция и върху нейните икономически параметри във връзка с и по повод на кризата на обществото. Разгледани са въпроси, засягащи цензурата, контрола върху информация, въведените квоти, субсидии, кредити и др., както и пазарните връзки и редица протекционистични мерки.

Как да се цитира тази статия

Tomova, D. (2023). Pazarni aktsenti na reguliraneto na ispanskata kinematografiya do 70-te godini na ХХ vek. (Market highlights of the regulation of Spanish cinema until the 1970s). Economic Thought Journal, 68(3), 333-342 (in Bulgarian). https://doi.org/10.56497/etj2368304

Изисквания за публикуване

Моля, запознайте се с изискванията, преди да продължите

Виж