Оригинална статия Школи на икономическата мисъл и методология

CRM СПРЯМО СТРАТЕГИИТЕ ЗА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ

Пламен Русков - Нов български университет
Получена: 13 май 2024
Ревизирана:
Публикувана:
Сваляния: 0
Търси по JEL таг 0
Книжка 1/2024
JEL F00 M20 M39
DOI https://doi.org/10.56497/etj2469105

Резюме

Разгледана е централната роля на управлението на взаимоотношенията с клиенти (CRM) в областта на международната бизнес стратегия. Чрез анализиране на различни дефиниции и модели на CRM е идентифицирано как CRM стратегиите се привеждат в съответствие с организационните цели в различни пазарни условия и културни пейзажи. Синтезирайки тези открития, целта на изследването е да предложи всеобхватен CRM подход, който повишава удовлетвореността на клиентите и организационната рентабилност, като същевременно се справя с предизвикателствата пред международните бизнес операции.

Как да се цитира тази статия

Ruskov, P. (2024). CRM spryamo strategiite za internatsionalizatsiya (CRM on Relation to Internationalization Strategies). Economic Thought Journal, 69(1), 85-101, (in Bulgarian). https://doi.org/10.56497/etj2469105

Изисквания за публикуване

Моля, запознайте се с изискванията, преди да продължите

Виж