Оригинална статия Школи на икономическата мисъл и методология

АДАМ СМИТ ЗА ФИНАНСИТЕ НА ДВАДЕСЕТИ ВЕК

Едуин Кенън - no data
Получена: 17 окт 2023
Ревизирана:
Публикувана:
Сваляния: 0
Търси по JEL таг 0
Книжка 4/2023
JEL F10;
DOI https://doi.org/10.56497/etj2368405

Резюме

„Привърженикът на дадена система е склонен да бъде много мъдър в своята самонадеяност и често е толкова влюбен в предполагаемата красота на своя план на управление, че не би понесъл и най-малкото отклонение от него. ... Той, изглежда, си представя, че може да подреди различните членове на едно велико общество със същата лекота, с която ръката му реди фигурите върху шахматната дъска. Не отчита, че фигурите в шахмата нямат друг принцип на движение освен този, който им придава ръката; но във великата шахматна дъска на човешкото общество всяка отделна фигура има свой собствен принцип на движение, съвсем различен от този, който законодателят навярно би избрал да ѝ наложи. Ако тези два принципа съвпадат и действат в една и съща посока, играта на човешкото общество ще продължи безпроблемно и хармонично и по всяка вероятност ще бъде щастлива и успешна. Ако те са противоположни или различни, играта ще се развие злополучно и във всеки един момент обществото трябва да бъде в най-голяма степен на безредица“

Как да се цитира тази статия

Cannan, Е. (2023). Adam Smith za finansite na dvadeseti vek. Prevod & belezhki V. Breskovski (Adam Smith on Twentieth Century Finance). Economic Thought Journal, 68(4), 446-462 (in Bulgarian).

Изисквания за публикуване

Моля, запознайте се с изискванията, преди да продължите

Виж