Отзив Обща икономика и преподаване

THE FOUNDATION OF REAL-WORLD ECONOMICS: WHAT EVERY STUDENT NEEDS TO KNOW

Луминита Шиву - National Institute for Economic Research “Costin C. Kirițescu”, Romanian Academy
Георге Георгеску - National Institute for Economic Research “Costin C. Kirițescu”, Romanian Academy
Получена: 10 юли 2023
Ревизирана:
Публикувана:
Сваляния: 0
Търси по JEL таг 0
Книжка 3/2023
JEL A1
DOI https://doi.org/10.56497/etj2368305

Резюме

The third edition of The Foundations of Real-World Economics updates the two earlier editions published by Routledge, including new chapters on the rise of populism, hidden racism, and the Covid-19 pandemic. The earlier editions were translated into five languages.

Within the vast economic literature, the book opens alternative research horizons, providing an innovative look at economic theory which advocates for a major revision of seemingly immutable mainstream economics.

Как да се цитира тази статия

Chivu, L., Georgescu, G. (2023). The foundation of real-world economics: what every student needs to know. Economic Thought Journal, 68(3), 343-350.

Изисквания за публикуване

Моля, запознайте се с изискванията, преди да продължите

Виж