Отзив Обща икономика и преподаване

МНОГООБРАЗИЕ НА КАПИТАЛИЗМА В ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА – ЗАВИСИМИ ИКОНОМИКИ И ПАРИЧНИ РЕЖИМИ

Пламен Чипев - Институт за икономически изследвания при БАН
Получена: 05 юни 2023
Ревизирана:
Публикувана:
Сваляния: 0
Търси по JEL таг 0
Книжка 2/2023
JEL А10
DOI https://doi.org/10.56497/etj2368205

Резюме

Повече от 40 години, след като икономиките на постсоциалистическите страни поемат по пътя на пазара, все още си задаваме въпроса какво реално създадохме. Новата книга на Николай Неновски и Ерик Манян ни помага с отговора, като изследва специфичните форми, които капитализмът приема в постсоциалистическите страни и по-специално на Балканите. Форми, определени от авторите като зависим капитализъм (ЗК), установен в Централна и Източна Европа (ЦИЕ) в началото на настоящия век, които са резултат от сложно съчетаване между първоначалните условия от края на 80-те години, наследството на бившата социалистическа система и процесите на преход и интеграция в ЕС, белязани от институционална реформа. Книгата е фокусирана по-конкретно върху зависимите парични режими (ЗПР) и ексклузивно върху конкретните форми, които тези режими приемат на Балканите. Проучено е въвеждането и функционирането на валутните бордове в България и в Босна и Херцеговина, както и на еврото като законно платежно средство в Черна гора и в Косово.

Как да се цитира тази статия

Tchipev, P. D. (2023). Mnogoobrazie na kapitalizma v Tsentralna i Iztochna Evropa – zavisimite ikonomiki i parichni rezhimi. (Diversity of Capitalism in Central and Eastern Europe – Dependent Economies and Monetary Regimes). Economic Thought Journal, 68(2), 230-235 (in Bulgarian).

Изисквания за публикуване

Моля, запознайте се с изискванията, преди да продължите

Виж